Witamy – Historyczne procesje mnich na Oybin

Mönchszug TschechischMönchszug Deutsch

Mönchszug in der KlosterkircheVereinszeichenMönchszug auf den Berg Oybin

Witamy – Historyczne procesje mnich na Oybin

Na wstępie spektaklu zwiedzający, którzy znaleźli się na tym idyllicznym górskim cmentarzu, zostaną przywitani przez dwóch mnichów. Następnie ze zbocza góry, niosąc płonące znicze zejdzie, śpiewając procesja Celestynów. W fantastycznej scenerii, przy podświetlonych kolorowymi lampami murach zaprezentują państwu pieśni Mozarta, Beethovena oraz pieśni sakralne. W dalszej części programu mnisi przejdą obok cmentarzyka, dalej krużgankami na plac przed Domem Cesarskim. Prosimy Państwa o przyłączenie się do procesji i do śpiewania wraz z mnichami kanonu „Dona nobis pacem”.

Kolejny punkt programu to koncert w ruinach kościoła. W trakcie poznacie państwo historię zakonu Celestynów oraz historię zamku. W czasie drugiej części koncertu zostaną wykonane znane sakralne pieśni jak np. „Ave verum” czy „Sanctus”. Na pożegnanie chór Celestynów odśpiewa kanon „Dona nobis pacem”, który zakończy 1,5 godzinny program. Zapraszamy państwa serdecznie na ten niezapomniany spektakl w otoczeniu ruin zamku i klasztoru Oybin. Zanurzcie się państwo z nami w romantyczne kulisy przeszłości karmiąc oczy i uszy niepowtarzalnym powrotem do historii. Życzymy państwu pięknego i twórczego zarazem wieczoru. Przez lata istnienia klasztoru procesja mnichów z pochodniami i śpiewem stała się tradycją. Kultywując ją działamy nie tylko z powodu turystów czy melomanów, ale również dla podbudowania własnego wnętrza.

W 1366 roku pojawił się na tej górze pierwszy mnich I był to równie początek budowy klasztoru. Po 15-u latach w listopadzie 1384 roku odbyła się z udziałem arcybiskupa Pragi konsekracja klasztoru. Przez 200 lat żyli tu mnisi zgodnie z mottem „Ora et labora” (módl się i pracuj).W 1547 roku wraz z nadejściem reformacji, ostatni mnich opuścił ten klasztor i ostatnie swoje lata spędził w Domu Ojców w Zittau. Klasztor pozostał opuszczony. Trafiony piorunem w 1577 roku spłonął doszczętnie. W roku 1851 członkowie towarzystwa śpiewaczego „Liederkranz” postanowili reaktywować historyczną tradycję procesji mnichów. W 1883 dołączył się „Liedertafel”. Niestety wybuch I wojny światowej przerwał tę działalność. W późniejszym okresie parokrotnie próbowano wskrzesić tradycję procesji, ale tak naprawdę dopiero w 1981 roku z okazji 725-lecia Oybin udało się. I tak dzięki udziałowi śpiewaków z okolicznych chórów do dzisiaj cieszymy naszych gości tym historycznym pięknym spektaklem.

Kontakt i informacje „Termine – Preise – Kontakte“.Design von Robin Hastings - Farbanpassung von Ulysses Ronquillo Top