Vítáme Vás – Historický průvod mnichů na hoře Oybin

Mönchszug Deutsch
Mönchszug in der KlosterkircheVereinszeichenMönchszug auf den Berg Oybin

Vítáme Vás – Historický průvod mnichů na hoře Oybin

Sdružení “Historische Mönchszüge – Berg Oybin e.V. (Historické průvody mnichů – Hora Oybin registrované sdružení)” pořádá od roku 1990 každoročně od května do září každých na hoře Oybin „historický průvod mnichů“. Tato událost je známá daleko za hranicemi Horní Lužice a je založena na téměř 200leté historii mnichů celestinů, kteří zde žili od 1366 do 1547. Doposud již mnoho hostujících sborů využilo možnosti společného vystoupení na hoře Oybin v romantickém prostředí bývalého hradního a klášterního objektu. Od roku 2006 jsme ve spojení s Internationalen Centrum der Cölestinerbewegung (Mezinárodním Centrem Celestinského Hnutí) ve městě L’Aquila. Podle stanovy našeho sdružení chceme aktivně spolupracovat na průzkumu historie celestinů v Evropě. Proto jsme v   tomto roce uskutečnili výlet za italskými přáteli a uspořádali tam průvod mnichů v bazilice S. Maria de Collemaggio u mauzolea papeže Celestýna V. Při tomto setkání byla mezi italskými přáteli a naším sdružením v radnici L’Aquila, podepsána smlouva o společném podnikání, čímž jsme byli integrováni do evropského hnutí celestinů.

Na začátku průvodu mnichů pozdraví návštěvníky, kteří se shromáždili na idylicky položeném horském hřbitově, dva mniši. Potom zpívající mniši celestini sejdou dolů z Camery Obscury za fascinujícího osvětlení ve svitu pochodně a z prostoru nad hřbitovem zpívají písně mj. od Mozarta, Beethovena a také sakrální písně. Průvod pokračuje jako procesí přes horský hřbitov, prochází mezi hosty, křížovou chodbou, až na náměstí před císařským domem. Návštěvníci se mohou k průvodu připojit. V průběhu několikrát zazní píseň „Dona nobis pacem“. Dva mniši doprovodí hosty do bývalého klášterního kostela. Tam se koná druhá část programu.
Zde se mohou návštěvníci dozvědět zajímavosti o historii celestinského řádu jakož i o hradu a klášteru Oybin. Po příchodu mnichů opět zažijete zpěv sboru. Zde můžete také slyšet známé sakrální písně, jako „Ave verum“ nebo „Sanctus“. Sbor se s návštěvníky rozloučí kánonem „Dona nobis pacem“. Odchodem mnichů je akce ukončena. Srdečně Vás zveme na tyto akce v romantickém prostředí mezi ruinami hradu a kláštera Oybin. Průvodem mnichů chceme pro naše návštěvníky uspořádat hodinu působivou pro zrak i sluch. Nechte se hýčkat v tomto romantickém prostředí s vybranými díly klasické sborové hudby. Přejeme Vám příjemný a nezapomenutelný večer.

Zajisté mniši celestini v letech, kdy klášter ještě existoval, putovali zpívajíce s pochodněmi přes Oybin, ale určitě ne pro potěšení turistů a milovníků hudby, ale pro vlastní rozvoj. V roce 1366 se na Oybinu objevili první mniši a v roce 1369 začala stavba kláštera. K vysvěcení došlo po 15 letech, v listopadu 1384, pražským arcibiskupem. Téměř 200 let žili mniši podle svých hesla „Ora et labora“ na této hoře. V roce 1547 opustil poslední mnich klášter během reformace a sklonek života strávil v Väterhofu v Žitavě. Klášter byl rozpuštěn a po úderu blesku a následném jednotýdenním požáru byly na Oybinu v roce 1577 všechny budovy zničeny. V roce 1851 to byli přátelé žitavského pěveckého spolku „Liederkranz (pěvecký kroužek)“ a od roku 1883 pěveckého spolku „Liedertafel (mužský pěvecký spolek)“, kteři si na tuto dějinnou epochu vzpomněli a znovu zavedli tuto dobrou tradici průvodů mnichů, která ale bohužel upadla v první světové válce v zapomnění. Později docházelo k ojedinělým, sporadickým akcím, a až oslava 725 let vesnice Oybin v roce 1981 umožnila nový začátek. Postupně se z pěveckých činností členů našeho spolku, který se skládá ze zpěváků pekařského sboru Žitava-Oberseifersdorf, pěveckého spolku Spitzkunnersdorf, národního sboru Oberoderwitz a dalších přátel z okolí, stala pravidelná řada akcí. Srdečně Vás zveme k termínům našich akcí.

Kontakt na odpovědné pracovníky sdružení, na které se můžete obrátit za účelem ohlášení cestovních skupin nebo získání informací o akcích, naleznete v rubrice „Termine – Preise – Kontakte“.Design von Robin Hastings - Farbanpassung von Ulysses Ronquillo Top