Průvod mnichů na hoře Oybin….průběh akce

Na začátku průvodu mnichů pozdraví návštěvníky, kteří se shromáždili na idylicky položeném horském hřbitově, dva mniši. Potom zpívající mniši celestini sejdou dolů z Camery Obscury za fascinujícího osvětlení ve svitu pochodně a z prostoru nad hřbitovem zpívají písně mj. od Mozarta, Beethovena a také sakrální písně. Průvod pokračuje jako procesí přes horský hřbitov, prochází mezi hosty, křížovou chodbou, až na náměstí před císařským domem. Návštěvníci se mohou k průvodu připojit. V průběhu několikrát zazní píseň „Dona nobis pacem“. Dva mniši doprovodí hosty do bývalého klášterního kostela. Tam se koná druhá část programu.

Zde se mohou návštěvníci dozvědět zajímavosti o historii celestinského řádu jakož i o hradu a klášteru Oybin. Po příchodu mnichů opět zažijete zpěv sboru. Zde můžete také slyšet známé sakrální písně, jako „Ave verum“ nebo „Sanctus“. Sbor se s návštěvníky rozloučí kánonem „Dona nobis pacem“. Odchodem mnichů je akce ukončena. Srdečně Vás zveme na tyto akce v romantickém prostředí mezi ruinami hradu a kláštera Oybin. Průvodem mnichů chceme pro naše návštěvníky uspořádat hodinu působivou pro zrak i sluch. Nechte se hýčkat v tomto romantickém prostředí s vybranými díly klasické sborové hudby.
Přejeme Vám příjemný a nezapomenutelný večer.

Zajisté mniši celestini v letech, kdy klášter ještě existoval, putovali zpívajíce s pochodněmi přes Oybin, ale určitě ne pro potěšení turistů a milovníků hudby, ale pro vlastní rozvoj. V roce 1366 se na Oybinu objevili první mniši a v roce 1369 začala stavba kláštera. K vysvěcení došlo po 15 letech, v listopadu 1384, pražským arcibiskupem. Téměř 200 let žili mniši podle svých hesla „Ora et labora“ na této hoře. V roce 1547 opustil poslední mnich klášter během reformace a sklonek života strávil v Väterhofu v Žitavě. Klášter byl rozpuštěn a po úderu blesku a následném jednotýdenním požáru byly na Oybinu v roce 1577 všechny budovy zničeny. V roce 1851 to byli přátelé žitavského pěveckého spolku „Liederkranz (pěvecký kroužek)“ a od roku 1883 pěveckého spolku „Liedertafel (mužský pěvecký spolek)“, kteři si na tuto dějinnou epochu vzpomněli a znovu zavedli tuto dobrou tradici průvodů mnichů, která ale bohužel upadla v první světové válce v zapomnění. Později docházelo k ojedinělým, sporadickým akcím, a až oslava 725 let vesnice Oybin v roce 1981 umožnila nový začátek. Postupně se z pěveckých činností členů našeho spolku, který se skládá ze zpěváků pekařského sboru Žitava-Oberseifersdorf, pěveckého spolku Spitzkunnersdorf, národního sboru Oberoderwitz a dalších přátel z okolí, stala pravidelná řada akcí.Design von Robin Hastings - Farbanpassung von Ulysses Ronquillo Top